آشنایی با UPS (قسمت اول)

سیماران چند در فایل ویدئو زیر بررسی میکنه یو پی اس چي هست و در كجا كاربرد داره؟ شبكه برق در حالت كلي شامل توليد برق در نيروگاه ها، انتقال برق از طريق خطوط انتقال و رساندن برق به مصرف كننده هاست. در نيروگاه ها پارامترهاي استاندارد كلي براي توليد برق تعريف شدند، بارزترين اين پارامترها ولتاژ و فركانس مطابق استاندارد هستند. اما ممكن هست زمان رسيدن برق به مصرف كننده اين پارامترها در حالت استاندارد نباشن...

تعداد بازدید: 2008

یو پی اس چیست؟

رادیو سیماران:

موضوع پادکست:

آشنایی با UPS (قسمت اول)

سیماران چند در فایل ویدئو زیر بررسی میکنه یو پی اس  چي هست و در كجا كاربرد داره؟ شبكه برق در حالت كلي شامل توليد برق در نيروگاه ها، انتقال برق از طريق خطوط انتقال و رساندن برق به مصرف كننده هاست. در نيروگاه ها پارامترهاي استاندارد كلي براي توليد برق تعريف شدند، بارزترين اين پارامترها ولتاژ و فركانس مطابق استاندارد هستند. اما ممكن هست زمان رسيدن برق به مصرف كننده اين پارامترها در حالت استاندارد نباشن...

 

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورداین مطلب مطرح نمایید