دفترچه راهنمای و آموزش راه اندازی سلکتور TOUCH KEY

در این آموزش با دفترچه راهنمای سلکتور آشنا می شویم. با ما همراه باشید.

تعداد بازدید: 849

آموزش راه اندازی سلکتور TOUCH KEY

نصب فیزیکی سلکتور

قبل از اتصال کابلهاي سيم کشي، زیر قاب سلکتور را باز کرده و باتری سکه ای آنرا درون جا باتري با توجه به قطب مثبت آن جا بزنید و زیر قاب را ببندید ، سپس چهار رشته سیم کابل ارتباطی را به سادگی و به ترتیب وصل شده به مرکز کنترل ، به ترمینال ها وصل کنید. برای نصب به صورت دیواری باید ابتدا براکت آنرا روی دیوار با پیچ محکم کنید، سپس سلکتور را به صورت کشویی به روی براکت جا بزنید.

نکته‌:‌ جهت سيم بندي از يك كابل 0.22 فويلدار حداقل 4 سیم و ماکزیمم به طول 50 متر استفاده کنید و ترمینال هاي هم نام را در برد سلکتور و در برد مرکز کنترل درب شیشه‌ای به هم وصل کنید . (سیم شیلد به جايي وصل نمی‌شود) .

اجزای سلکتور

آموزش راه اندازی سلکتور

 

 1. دكمه شناسایی ریموت
 2. دكمه حالت دو راداره (با LED )
 3.  دكمه حالت تك راداره (با LED )
 4.  دكمه حالت ماندن در باز کامل یا Stop open  (باLED ) و باز کردن قفل صفحه کلید
 5. دكمه حالت ماندن در بسته کامل یا Stop close (با LED )
 6. دكمه حالت کنترل دستی یا Manual (با  LED  )
 7. . دكمه حالت باز کردن جزئی یا Partial (با  LED)
 8. دكمه بالا کردن منو
 9. دکمه پایین کردن منو
 10. دکمه تایید کردن
 11. دكمه Reset که به user اجازه ‌می‌دهد که با نگه داشتن ۲ ثانیه‌ای آن مرکز کنترل را دوباره راه اندازي كند.
 12. LED  نشان دهنده کارکرد باتری

نکته مهم‌:‌ صفحه کلید سلکتور بعد از هر يك دقيقه که هیچ کلیدی زده نشود بطور اتوماتیک به حالت قفل صفحه کلید می‌‌رود که در‌این حالت سه LED

حالت های Manual و Stop open و Radar 2 با سه چشمک همزمان به حالت قفل صفحه کلید وارد می‌‌شوند و پس از آن تا زمان باز کردن قفل ، سه LED فوق ثابت روشن می‌‌مانند و عبارت Keypad Locked روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود و LED حالت فعال قبل از قفل شدن صفحه کلید به صورت هر ۲ ثانیه یکبار خاموش و روشن می‌شود.

برای باز کردن قفل صفحه کلید ۳ راه موجود است‌:‌

 • نگه داشتن حدود ۲ ثانیه‌ای کلید Stop open روی صفحه کلید لمسی سلکتور
 • نگه داشتن حدود ۲ ثانیه‌ای کلید  Stop open(C)  روی ریموت کنترل .
 • نگه داشتن ۲ ثانیه‌ای کلید Reset روی سلکتور که همراه ریست کلی اتفاق می‌‌افتد.

پس از باز کردن قفل صفحه کلید بعد از ۵ ثانیه همراه عبارت Ready to Use ، نشانگر LED مربوط به کلید حالت فعال قبلی بصورت ثابت، روشن می‌شود و می‌‌توان با کلیدها کارکرده نشانگرهای LED هر دكمه، حالت کارکردي که فعال می‌‌باشد را نشان ‌می‌دهد و کامل روشن میماند ، براي تغيير مد کارکردی ، دكمه مربوط به حالت مورد نیاز را لمس کنید تا حالت کارکرد و LED مربوط تغییر کند. علاوه بر LED بعد از هر بار تغییر حالت، نوع حالت انتخاب شده برای چند ثانیه به روی LCD نمایش داده می‌شود. هريك از توابع تك راداره یا دوراداره یا کنترل دستی یا ماندن در حالت باز (Stop open) میتوانند همراه با حالت جزئي (partial) یا بدون آن باشند که اگر همراه آن باشند، LED آن مد همراه LED حالت جزئی با هم روشن میشوند ودرب براي باز شدن ، جزئي از باز شدن کامل را انجام ‌می‌دهد که از% ۱۰ تا %۹۰ با همین سلکتور قابل تنظیم میباشد.

نحوه شناسایی و حذف ریموت‌ها

کلید شناسایی ریموت‌:‌ شستی شناسایی ریموت را برای 2s فشار دهید، LED قرمز رنگ آن روشن میماند ، سپس کلید A ریموت را فشار دهید. LED مربوطه د‌و چشمک زده و خاموش می‌شود، ریموت شناخته شد. حال کلید A ريموت‌:‌ مد دو رادار، کلید B‌:‌ مد تک رادار ، کلید :c مد ماندن در حالت باز و کلید :D‌‌ مد ماندن در حالت بسته می‌‌باشد.

حذف تمام ریموتها‌

شستی شناسایی ریموت را برای  10sفشار دهید و نگه دارید، در طول‌این مدت زمان LED  قرمز رنگ آن روشن می‌‌ماند . سپس LED مربوطه چهار چشمک زده و خاموش می‌شود، حال ریموت ها حذف شده اند.

مدهای کارکرد

١) 2Radar-حالت دو رادار)‌:‌ در‌این مد هر دو ورودي  Start 1 وStart2 باعث عکس العمل درب خواهد شد. در حالت تمام اتوماتیک هر پالس در يكي از دو ورودي فوق، باعث‌ایجاد يك سيكل كامل باز کردن و تاخير اتومات و بستن اتومات مي شود و در حالت نیمه اتومات، با هر پالس Start فقط باز کردن یا فقط بستن انجام مي شود. اگر قفل الكتريكي هم داشته باشید ، هرگز در‌این مد عمل نمی‌کند .

توجه‌:‌ حالت نیمه اتومات یا تمام اتومات با دیپ سوئيچهای مركز تعیین می‌شود .

2- 1radar (حالت تك رادار)‌:‌ در‌این مد، فقط ورودي 2 start باعث عکس العمل مركز مي گردد. در حالت تمام اتومات هر پالس‌این ورودي، باعث ايجاد يك سيكل كامل باز کردن و تاخير اتومات و بستن اتومات می‌شود و در حالت نیمه اتومات، با هر پالس Start2 فقط باز کردن یا فقط بستن انجام می‌شود . اگر قفل الكتريكي هم داشته باشید هر زمان که در بسته شود عمل میکند و قفل می‌شود و هر زمان که درب بخواهد بازشود ، قفل عمل کرده و باز می‌شود .

3- stop – open (ماندن در حالت باز)‌:‌ مرکز با وارد شدن به‌این مد، درب را به طور کامل باز میکند و همانجا می ماند تا مد کاری عوض شود . در‌این مد وروديهای  start 1 و  start 2 تاثيری ندارد . در انتهای کار ، یعنی در باز کامل ، قفل رها می‌شود تا انرژی بیهوده مصرف نشود .

4- stop – close (ماندن در حالت بسته)‌:‌ مرکز با وارد شدن به‌این مد، درب را به طور کامل می بندد و اگر قفل هم داشته باشید ، آنرا قفل میکند و در همین حالت می‌‌ماند تا مد کاری عوض شود . در‌این مد وروديهایstart 1 و  start 2 تاثيری ندارند .

5-open- Manual  (حالت باز کردن دستي)‌:‌ در‌این مد، مرکز به طور اتومات بستن درب را کنترل میکند. در‌این حالت وروديهای تيری ندارند و قفل الكتريكي (اگر داشته باشید)، عمل خواهد کرد و در انتهای بسته شدن کامل، قفل می‌شود . فشردن دکمه دستي باز کردن، باعث يكبار باز کردن و بستن کامل می‌شود . )در حالت تمام اتومات)

منوها

آموزش راه اندازی سلکتور

 

با زدن دکمه فلش پایین یا دکمه فلش بالا وارد گزينه های منوی اصلی مي شويم‌، در صورت لمس نشدن هیچ دکمه‌ای ظرف مدت ۳۰ ثانیه سلکتور به طور اتومات، به منوی قبلی باز می‌‌گردد و‌این کار تا رسیدن به صفحه اولیه ادامه می‌‌یابد .

زیر منوی مدیریت

برای ورود به منوی مدیریت یک نوع رمز وجود دارد‌:‌ ( کارخانه اي = 0000 ) ، که امکان تغییر‌این رمز از منوی  setting” وجود دارد . مثلا برای وارد کردن شماره رمز "5724 " باید به ترتیب زیر عمل کنید.

نکته‌:‌ برای انتخاب عدد مورد نظر، باید با کلیدهای فلش پایین و فلش بالا عدد مورد نظر را به دست آورید .

آموزش راه اندازی سلکتور

 

نکته‌:‌ درصورت عوض کردن Password و از یاد بردن آن می‌‌توانید با رمز کلی 4379 وارد منو شوید و آنرا بینید یا تغییر دهید

شمای کلی منوی مدیریت به صورت زیر می‌باشد‌:‌

ورود به منوی ثبات پارامترها

ورود به منوی تنظیمات

خروج از منوی مديريت

نکته‌:‌ به جز منوی مديريت که يکي از 2 گزینه منوی اصلي مي باشد، یک گزینه دیگر هم در منوی اصلی مي باشد که با علامت فلش پایین یا علامت فلش بالا قابل مشاهده مي باشد و عبارت است از‌:

Diagnosite  (منوي دیدن برخي آمارها و اطلاعات) که بعد از اتمام شرح منوی مدیریت که اصلی ترین منوی تنظیمات می‌‌باشد به منوی دیگر هم خواهیم پرداخت.

PARAMETERS (A (تنظیم پارامترها)

به استفاده کننده اجازه تنظیم 6 پارامتر زیر را ‌می‌دهد که مي توان آنها را دراین زیر منو به تنظیم کارخانه ای هم برگرداند‌:‌

سرعت باز کردن: محدوده انتخاب 10 تا 70 - تنظیم کارخانه ای 50(cm/sec)

سرعت بستن: محدوده انتخاب 10 تا 50 - تنظیم کارخانه ای 40 (cm/sec)

تاخیر زماني مد اتومات: محدوده انتخاب 0 تا 20 - تنظیم کارخانه ای 3(sec)

باز کردن جزئی: درصدي از باز کردن کلی بین 10 تا 90 درصد - تنظیم کارخانه ای % 50

خاصیت ضد تصادف باز کردن و بستن (Anti crushing): حساسیت ضد ضربه را بیان میکند که به صورت تفکيکی برای باز کردن و برای بستن، جداگانه می‌‌باشد. محدوده انتخاب 10 تا 90 مي باشد که ، 10 بیانگر بالاترین حساسيت مي باشد . تنظیم کارخانه‌ای برای باز کردن و براي بستن 50 مي باشد.

نکته‌:‌ با زدن OK روی منوها و با آمدن یک علامت فلش به سمت راست  در زیر منو، یعنی برای تغییر به داخل‌این منو راه یافته‌اید و می‌‌توان آنرا تغيير داد.

زیر منوهاي PARAMETERS

آموزش راه اندازی سلکتور

‌:‌Bمنوی  SETTING

این منو دارای چهار زیر منو مي باشد.

ورود به مرحله تغییر رمز  USER

ورود به منوی تنظیم ساعت و تاریخ

ورود به منوی تنظيم آخرین حرکت با باتري

بازگشت به تنظیمات کارخانه برای‌این منو

برگشت به منوي مديريت

آموزش راه اندازی سلکتور

حال به شرح هر يك از زیر منوهای فوق به اختصار مي پردازيم‌:‌

‌:‌PASSWORD به استفاده کننده از دستگاه اجازه ‌می‌دهد که رمز خود را اصلاح کند یا تغییر دهد، رمز کارخانه اي 0000 مي باشد . طريقه تغيير هم به‌این ترتیب است‌:‌ یکی از ستاره ها (از سمت چپ شروع می‌شود) به صورت عدد می‌‌باشد که با " علامت فلش به سمت بالا" زیاد و با " علامت فلش به سمت چب" کم می‌شود . هنگامی‌‌ که به عدد مورد نظرتان رسیدید OK را فشار دهید تا ستاره بعدی (به سمت راست) به صورت عدد درآید و تا پایان هر چهار عدد‌این کار را ادامه دهید.

TIME & DATE

آموزش راه اندازی سلکتور

CLOCKبه USER اجازه می دهد که زمان و تاریخ را ست کند.‌این زمان و تاريخ حتی با قطع برق و باتری اصلی دستگاه، به کار خود ادامه ‌می‌دهد، زیرا‌:‌ سلکتور يك باتری Backup دارد . زیر منوهای‌این مجموعه به شرح زیر هستند‌:‌

نکته‌:‌ با زدن OK روی منوها و با آمدن یک علامت  به سمت راست در زیر منو، یعنی برای تغییر به داخل‌این منو راه یافته‌اید و می‌‌توان آنرا تغيير داد.

BATTERY

هنگامي که مرکز کنترل بوسیله باتري هم تغذیه داشته باشد و سطح تغذيه باتري آن افت کرده باشد، لازم است که کارکرد درب به طور اتومات متوقف شود. با‌این منو میتوان آخرین حرکت درب را قبل از توقف نهايي تعيين کرد که بسته کامل باشد یا باز کامل

آموزش راه اندازی سلکتور

SET TO DEFAULT

این زیر منو، برای باز گرداندن تنظیمات منوی SETTING به حالت کارخانه‌ای می‌‌باشد.

آموزش راه اندازی سلکتور

) Diagnostics -2منوی آمارها (

این منو، فقط جهت اطلاعات می‌‌باشد وبه user اجازه ‌می‌دهد که برخي اطلاعات را درباره حالات مرکز کسب کند .

آموزش راه اندازی سلکتور

 

نظرات کاربران

نظرات خود را در مورداین مطلب مطرح نمایید